ประเภทผลิตภัณฑ์ >Tachometer/RPM Tachometer/เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์

ชื่อสินค้า : Product

   ครื่องวัดความเร็วรอบ แบบใช้แสงเลเซอร์
      (Digital Non-contact Tachometer with Laser)
 

รหัสสินค้า : Code

   TCM-AT-6

ผลิตภัณฑ์ใช้วัด

มาตรฐาน การรับประกัน เอกสารประกอบ

RPM

 CE

 1 ปี

 
 
 Tachometer RPM Tachometer เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดรอบ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์                        
 
   
   FEATURES

-
  AT-6 Digital Tachometer provides fast and accurate Non-contact RPM and surface speed
   measurements of rotating objects. Using reflective tape on object to be measured and
   pointing the laser.
- This tachometer is used the CPU techinque, photoelecetrical technique, and junction laser
   technique for one instrument combined PHOTO TACH. (RPM & REV)
-  Two test modes : Rotate speed mode (unit : RPM) & count mode (unit : REV)
-  Wide measure range and high resolution
-  High visible digital LCD and Backlight display
-  Built-in memory recalls MAX-Min and last value stored

    เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดรอบเครื่องยนต์ ชนิดใช้แสงอินฟราเรดใช้แบตเตอรี่
    อุปกรณ์มาตรฐาน :
    1.  เครื่องวัด AT-6
    2.  เทปสะท้อนแสงกำหนดตำแหน่ง (Reflective Tape mark) ยาว 20 ซม. 3 เส้น
    3.  ซองหนังใส่เครื่องมือ
    4.  คู่มือ

 

                  MEASUREMENT PARAMETERS

 
  Display   Large 5 digit LCD didplay
  Range RPM   2 to 99,999 RPM
  Basic Accuracy   ±0.05%±1d
  Count  Range   1 to 99,999 REV
  Max RPM Resolution   0.1 RPM
  Sampling time   0.5 sec (over 120 RPM)
  Detecting distance   50 mm to 500 mm
  Time base   Quartz crystal
  Memory   Built-in memory recalls
  Max/Min/Last
  Power supply   1 x 9V battery
  Size   160 mm x 58 mm x 9mm
  Weight   151 g
  P  
       
       
  เครื่องวัดความเร็วรอบ วัดรอบ เครื่องวัดรอบ เครื่องวัดความเร็ว
วัดรอบเครื่องยนต์
มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ เครื่องวัดความเร็วรอบ
วัดรอบ วัดรอบเครื่องยนต์
มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์
เครื่องวัดความเร็วรอบ
วัดรอบ วัดรอบเครื่องยนต์ Automotive Multi-meter วัดรอบ วัดรอบเครื่องยนต์ มิเตอร์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดรอบ
รอบเครื่องยนต์
เครื่องวัดความเร็วรอบ เครื่องวัดความเร็วรอบ
 
สินค้าราคาถูก ราคาสุทธิ/บาท

Best Offer

3,650.00

    ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม